0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เรียน คุณนัฐภิพัฒน์   (ระยอง) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.27.33 น. วันที่ 05/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190798014th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณไพศาล   (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.27.33 น. วันที่ 05/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190798028th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณณรงค์   (นนทบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.27.33 น. วันที่ 05/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190798031th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณอารีรัตน์   (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.27.33 น. วันที่ 05/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190798045th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณทวนทอง   (เชียงใหม่) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.27.33 น. วันที่ 05/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190798059th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณไพโรจน์   (ระยอง) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.27.33 น. วันที่ 05/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190798062th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณชนารักษ์   (กรุงเทพฯ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.27.33 น. วันที่ 05/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190798076th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณพงษ์ศักดิ์   (กรุงเทพฯ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.06.33 น. วันที่ 06/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405336271th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณไพฑูรย์ (ปุทุมธานี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.00.48 น. วันที่ 07/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405337135th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณณัฐกฤตา  (กรุงเทพฯ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.00.48 น. วันที่ 07/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405337113th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณไพโรจน์ (ภูเก็ต) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.00.48 น. วันที่ 07/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405337127th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
สินค้าทุกชนิดพร้อมจัดส่งครับ จัดส่งทุกวันช่วงเวลา 16.30 น. ก่อนเวลา 20.00 น.จะทำการแจ้ง Tracking no ให้ทราบตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา สนใจกรุณาคลิก >>>  รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง  ขอบคุณครับ
เรียน คุณธนาวิทย์   (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.02.29 น. วันที่ 09/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek360081132th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณณัฐพิพัฒน์   (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.02.29 น. วันที่ 09/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek360081146th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณธันยนันท์  (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.26.09 น. วันที่ 10/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358204819th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณเหมือนจันทร์ (ระยอง) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.26.09 น. วันที่ 10/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358204822th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณพรเทพ (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.26.09 น. วันที่ 10/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358204779th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณศุภวุฒิ (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.26.09 น. วันที่ 10/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358204782th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณกฤษณะ (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.26.09 น. วันที่ 10/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358204796th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณไพโรจน์ (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.26.09 น. วันที่ 10/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358204805th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
ยืนยันการรับโอนเงินและการจัดส่งสินค้าของ  คุณสุชาติ   (กรุงเทพฯ) สินค้าจัดส่งวันที่ 12/03/2014 ก่อน 17.00น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง ช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา (sms email และ Line ) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
เรียน คุณธงชัย  (ลาดกระบัง) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.27.09 น. วันที่ 12/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358206315th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณสุชาติ  (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.27.09 น. วันที่ 12/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358206324th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณศรศักดิ์  (พระนครศรีอยุธยา) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.27.09 น. วันที่ 12/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358206338th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
รียน คุณรุจิระชัย   (ยโสธร) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.14.58 น. วันที่ 13/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358207568th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณมนตรี  (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.14.58 น. วันที่ 13/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358207554th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณสมพงษ์   (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.26.02 น. วันที่ 14/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358212378th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณสุรักษ์  (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.26.02 น. วันที่ 14/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358212381th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

___________________________________________________________________________ยืนยันการรับโอนเงินและการจัดส่งสินค้าของ  คุณสุรวัช(ศรีสะเกษ) สินค้าจัดส่งวันที่ 16/03/2014 ก่อน 12.00น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง ช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา (sms email และ Line ) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
เรียน คุณประเสริฐ (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136511th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณวชิรวิทย์  (สงขลา) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136525th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณกฤษณะพันธุ์  (กรุงเทพ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136539th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณสุวัชร  (ศรีษะเกษ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136542th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณจิรศักดิ์   (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136556th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณประเสริฐ (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136511th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณวชิรวิทย์  (สงขลา) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136525th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณกฤษณะพันธุ์  (กรุงเทพ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136539th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณสุวัชร  (ศรีษะเกษ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136542th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณจิรศักดิ์   (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136556th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณพลพล  (นครสวรรค์) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 09.37.04 น. วันที่ 16/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek732136560th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณมนัสพงษ์    (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.56.15 น. วันที่ 17/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405343737th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณมานิตย์    (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.56.15 น. วันที่ 17/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405343666th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณพิทักษ์พงษ์     (ชลบุรี ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.56.15 น. วันที่ 17/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405343670th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณวีรวิทย์      (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.56.15 น. วันที่ 17/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405343683th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณธัญสุดา     (ยโสธร ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.56.15 น. วันที่ 17/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405343697th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณจิรโชติ     (สระบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.56.15 น. วันที่ 17/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405343706th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณสุภัทรา    (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.56.15 น. วันที่ 17/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405343710th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณชัยวัฒน์    (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.56.15 น. วันที่ 17/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405343723th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณเอกพล  (ระยอง) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.06.21 น. วันที่ 18/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358214436th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณอัครเดช  (กรุงเทพฯ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.06.21 น. วันที่ 18/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358214440th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณโสภาค  (สงชลา) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.06.21 น. วันที่ 18/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358214453th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณสุกรี  (ยะลา) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.06.21 น. วันที่ 18/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek358214467th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณสุนันทา   (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.09.29 น. วันที่ 19/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405348990th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณเฟื้องเกศ   (บึงกาฬ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.09.29 น. วันที่ 19/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405349006th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณภูริวัตร   (กรุงเทพฯ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.09.29 น. วันที่ 19/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405349010th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
 

Google+