0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เรียน คุณอุดมชัย  (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.01.42 น. วันที่ 18/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405309903th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณหทัยกานต์  (ปทุมธานี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.01.42 น. วันที่ 18/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405309925th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณขนิษฐา  (แพร่) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.01.42 น. วันที่ 18/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405309934th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณวิเชษฐ์  (สระบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.01.42 น. วันที่ 18/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405309948th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณสุภชัย  (ปทุมธานี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.01.42 น. วันที่ 18/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405309917th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณศุภาการ   (ขอนแก่น) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.43น. วันที่ 19/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190766379th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณกัณฑ์   (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.43น. วันที่ 19/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190766325th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณพศิน  (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.43น. วันที่ 19/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190766334th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณทัศน์ลักษณ์  (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.43น. วันที่ 19/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190766348th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณศรัณ   (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.43น. วันที่ 19/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190766351th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณกนกพร   (สุราษฎร์ธานี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.43น. วันที่ 19/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190766365th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
สินค้าทุกชนิดพร้อมจัดส่งครับ จัดส่งทุกวันช่วงเวลา 16.30 น. ก่อนเวลา 20.00 น.จะทำการแจ้ง Tracking no ให้ทราบตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา สนใจกรุณาคลิก >>>  รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง  ขอบคุณครับ
เรียน คุณสมาน   (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.08.36น. วันที่ 21/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek405320427th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
ยืนยันการรับโอนเงินและการจัดส่งสินค้าของ คุณสามารถ  (ชลบุรี) สินค้าจัดส่งวันที่ 23/02/2014 ก่อน 12.00น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง ช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา (sms email และ Line ) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
เรียน คุณวารินทร์   (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 11.07.45น. วันที่ 23/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek733104740th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณธีรยุทธ   (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 11.07.45น. วันที่ 23/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek733104753th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณสามารถ  (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 11.07.45น. วันที่ 23/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek733104767th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณอ้อมฤทัย   (นครปฐม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 11.07.45น. วันที่ 23/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek733104775th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณกรรณิการ์   (ขอนแก่น) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.26.19 น. วันที่ 24/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190778071th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณชวลิต  (สงขลา) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.26.19 น. วันที่ 24/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190778085th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณภาณุ  (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.26.19 น. วันที่ 24/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190778099th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณเบญจพร (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.05.36 น. วันที่ 25/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190778947th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน พันโทเอกลักษณ์  (กาญจนบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.05.36 น. วันที่ 25/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190778920th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณอภิชาติ  (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 17.05.36 น. วันที่ 25/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190778933th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณวิเชียร  (นครศรีธรรมราช) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 11.08.13 น. วันที่ 26/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190779077th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณสิทธิโชค  (ฉะเชิงเทรา) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.32.37น. วันที่ 26/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190779735th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณกฤษฎากร  (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.32.37น. วันที่ 26/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190779749th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณพิทักษ์  (ระยอง) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.32.37น. วันที่ 26/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190779752th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณชินวร  (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.32.37น. วันที่ 26/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190779766th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณนิวัฒ  (สมุทรปราการ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.23.27น. วันที่ 27/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190788745th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทางเรียน คุณสหทัสน์ (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.23.27น. วันที่ 27/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190788754th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง ... fault.aspx
เรียน คุณสุริสา (กทม) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 16.23.27น. วันที่ 27/02/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190788768th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง ... fault.aspx
สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะรับสินค้าเองวันจันทร์-เสาร์สามารถติดต่อรับสินค้าได้ที่เขตสมุทรสาคร (บ้านแพ้ว มหาชัย และกระทุ่มแบน พุทธมนฑลสาย 5) วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการติดต่อรับได้ในเขต สมุทรสงคราม (กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า 1วัน ก่อนรับสินค้า และนัดจุดรับด้วยครับ) รายละเอียดสินค้ากรุณคลิก รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง   
ยืนยันการรับโอนเงินและการจัดส่งสินค้าของ คุณศราวุธ   (ชลบุรี) สินค้าจัดส่งวันที่ 03/03/2014 ก่อน 16.00น. หลังจากจัดส่งจะแจ้ง tracking no ให้ทราบทาง ช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา (sms email และ Line ) ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ
สินค้าทุกชนิดพร้อมจัดส่งครับ จัดส่งทุกวันช่วงเวลา 16.30 น. ก่อนเวลา 20.00 น.จะทำการแจ้ง Tracking no ให้ทราบตามช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา สนใจกรุณาคลิก >>>  รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง  ขอบคุณครับ
เรียน คุณปองภพ  (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.59น. วันที่ 03/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190791360th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง  รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณนีรามน  (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.59น. วันที่ 03/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190791373th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง


เรียน คุณภูษิต  (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.59น. วันที่ 03/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190791387th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณสุกัญญา  (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.59น. วันที่ 03/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190791395th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณสราวุธ  (ชลบุรี) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.59น. วันที่ 03/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190791400th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง

เรียน คุณสัญฌา  (กทม.) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 15.38.59น. วันที่ 03/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek190791413th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณอมรพรรณ  (พระนครศรีอยุธยา) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.44.44น. วันที่ 04/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek403129529th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณพงษ์วิวัฒน์  (กรุงเทพฯ) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.44.44น. วันที่ 04/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek403129532th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
เรียน คุณนคร  (ระยอง) ถาดท้ายรถยนต์จัดส่งแล้วเวลา 14.44.44น. วันที่ 04/03/2014 ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อครับ Tracking no ek403129546th สามารถตรวจสอบสถานะได้ทาง รอสักครู่ คุณกำลังไปสู่ลิงก์ปลายทาง
 

Google+